Hotelowe centrale telefoniczne

Centrala telefoniczna Ekoncept

Serwer komunikacyjny opracowany przez naszą firmę umożliwia
kompleksowa obsługę ruchu telekomunikacyjnego w przedsiębiorstwie
zarówno wchodzącego oraz wychodzącego.

Serwer telekomunikacyjny Ekoncept

Serwer komunikacyjny Ekoncept może pełnić również funkcję serwera systemu hotelowego – zastępując koszt zakupu osobnego dodatkowego serwera bazy hotelowej. Rozwiązanie takie, pozwala na znaczne oszczędności – przy instalowaniu nowych systemów.

  • Funkcja Call Center – możliwość obsługi kolejek, hunt grupy.
  • Przekierowanie połączeń na telefon komórkowy.
  • Blokowanie połączeń – możliwość blokady połączeń wychodzących i przychodzących zgodnie z przyjętymi regułami.
  • Połączenia konferencyjne.
  • Raporty on-line – analiza przeprowadzonych połączeń wychodzących oraz wchodzących poprzez www.
  • Poczta głosowa, voice2mail – zapis rozmowy ze skrzynki poczty głosowej trafia do skrzynki poczty elektronicznej.
  • IVR (menu głosowe) – pozwala na interaktywną obsługę osoby dzwoniącej, odtworzenie komunikatu powitalnego.
  • Muzyka na czekanie.
  • Nagrywanie rozmów w celu weryfikacji jakości przyjmowania zgłoszeń.
  • Integracje z różnymi systemami hotelowymi.
Centrale telefoniczne / serwery telekomunikacyjne