DATA

9 kwietnia, 2024

KATEGORIA
UDOSTĘPNIJ

Średnia długość pobytu (LOS) / indeks penetracji rynku MPI – KPI w hotelarstwie. 

 

LOS (length of stay) to wskaźnik KPI, który mierzy średni czas pobytu gości w hotelu. Oblicza się go, dzieląc łączną liczbę noclegów przez liczbę rezerwacji.

 • Wzór

LOS = Łączna liczba noclegów / Liczba rezerwacji (gości)

 • Przykład

Jeśli w ciągu miesiąca hotel miał 1000 rezerwacji i wygenerowały one 2000 noce hotelowe to

LOS = 2000 / 1000 = 2 noce

 • Interpretacja

Wysoki LOS oznacza, że ​​goście spędzają w hotelu więcej czasu, co może generować większe przychody. Niski LOS może oznaczać, że hotel ma problemy z przyciąganiem gości lub że goście nie są zadowoleni z pobytu.

LOS jest ważnym wskaźnikiem KPI dla hoteli, ponieważ może pomóc im:

 • Monitorować trendy w długości pobytu gości.
 • Porównywać się z innymi hotelami.
 • Ocenić skuteczność strategii marketingowych i sprzedażowych.
 • Podejmować decyzje dotyczące cen i pakietów pobytowych.

Hotele powinny dążyć do zwiększenia wskaźnika LOS, ponieważ może to prowadzić do wzrostu przychodów. Istnieje kilka sposobów na zwiększenie LOS, takich jak:

 • Oferowanie atrakcyjnych pakietów pobytowych.
 • Udoskonalanie obsługi klienta.
 • Inwestowanie w udogodnienia i atrakcje dla gości.

 

Dowiedz się co to GopPaR.

 

Indeks penetracji rynku (MPI) to wskaźnik, który mierzy udział w rynku danego hotelu w porównaniu z jego konkurentami. Oblicza się go, dzieląc obłożenie hotelu przez obłożenie wszystkich jego konkurentów w danym okresie i mnożąc przez 100.

MPI = (obłożenie hotelu / obłożenie konkurentów) x 100

 • Na przykład jeśli w danym miesiącu hotel miał obłożenie na poziomie 70%, a jego konkurenci mieli średnie obłożenie na poziomie 60%, to MPI hotelu wynosi:

MPI = (70% / 60%) x 100 = 116,67%

 • Interpretacja

MPI powyżej 100% oznacza, że ​​hotel ma większy udział w rynku niż jego konkurenci. MPI poniżej 100% oznacza, że ​​hotel ma mniejszy udział w rynku niż jego konkurenci.

MPI jest ważnym wskaźnikiem KPI dla hoteli, ponieważ:

 • Monitoruje udział hotelu w rynku.
 • Daje porównanie z hotelami konkurencji.
 • Uzyskuje się ocenę skuteczności strategii marketingowych i sprzedażowych.
 • Ułatwia podejmowanie decyzje dotyczących cen i pakietów pobytowych.

Zwiększenie MPI prowadzi do wzrostu przychodów. Istnieje kilka sposobów na zwiększenie MPI, takich jak:

 • Oferowanie atrakcyjnych pakietów pobytowych.
 • Udoskonalanie obsługi klienta.
 • Inwestowanie w udogodnienia i atrakcje dla gości.
 • Prowadzenie skutecznych kampanii marketingowych.

 

Paweł Janecki

Tags: , ,