Kontrola dostępu

Systemy monitoringu i kontroli dostępu

Posiadamy doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów kontroli dostępu. W zależności od wymagań i uwarunkowań inwestycji zaproponujemy odpowiednie rozwiązania w zakresie systemów i urządzeń.

Systemy kontroli dostępu

Zespół powiązanych ze sobą urządzeń elektronicznych i mechanicznych, których działanie ma na celu ograniczenie użytkownikom dostępu do wydzielonych stref.

W hotelarstwie system taki to podział pomieszczeń dla gości hotelowych, obsługi hotelu i części wspólnych dla tych dwóch grup użytkowników. System pozwala na przydział uprawnień również konkretnym osobom do określonych pomieszczenia np. gościom hotelowym do danego pokoju a obsłudze technicznej do odpowiednich części z infrastrukturą techniczną. W hotelarstwie najczęściej stosowana jest identyfikacja na karty zbliżeniowe. Jednak coraz częściej zyskuje na popularności system klucza mobilnego czyli dostęp przez aplikację w telefonie.

Systemy zamków cyfrowych na karty i klucz mobilny

ZAMKI CYFROWE

Elektroniczne zamki do pomieszczeń

System wideo monitoringu

MONITORING WIDEO

Systemy kamer CCTV IP

Wideodomofony jako element systemu kontroli dostępu do budynku

WIDEO DOMOFONY

Systemy domofonów wideo

System kontroli dostępu do parkingu

PARKING

Systemy kontroli dostępu do parkingu

zamki cyfrowe

Kontrola dostępu do pomieszczeń

  • Działające na karty zbliżeniowe
  • Obsługiwane przez klucz mobilny
  • Otwierane na PIN kod
  • Działające offline

Obecnie standardem stają się zamki z dostępem przez system klucza mobilnego a w obiektach pozbawionych Internetu lub w systemach apartamentów rozproszonych idealnym rozwiązaniem są zamki cyfrowe na PIN kod działające offline.

klucz mobilny

System dostępu przez telefon

EKONCEPT Klucz Mobilny zapewnia niezawodną, ​​bezproblemową kontrolę dostępu w hotelach i apartamentach.

  • Bezdotykowe odblokowanie drzwi za pomocą aplikacji mobilnej (iOS/Android)
  • Rejestracja użytkowników / wejść / wyjść / czasu
  • Zdalna dezaktywacja klucza mobilnego dla konkretnego użytkownika
  • Różne poziomy dostępu