SYSTEM BMS DLA HOTELI

Automatyka hotelowa

Ekoncept projektuje i wdraża systemy BMS w hotelach.
Building Management System to kompleksowe rozwiązanie
sterowania i zarządzania techniczną infrastrukturą hotelu.

Hotel BMS

BMS

System zarządzania i monitorowania urządzeniami mechanicznymi
i elektrycznymi budynku takimi jak HVAC, oświetlenie, systemy
zasilania, systemy przeciwpożarowe oraz systemy bezpieczeństwa.
Systemy połączone z BMS zwykle odpowiadają za 40% zużycia energii
w budynku. Jeśli uwzględnimy oświetlenie poziom ten wzrośnie do 70%.
Systemy BMS są kluczowym elementem zarządzania zapotrzebowaniem
na energię w budynku.

Schemat BMS - Ekoncept

BMS integracje

 • Systemy wentylacji
 • Systemy klimatyzacji
 • Woda grzewcza i ogrzewanie
 • Automatyka basenu
 • Przepompownie ścieków i wody opadowej
 • Pomiar zużycia energii
 • Oświetlenie – zewnętrzne, wewnętrzne
 • Systemy przeciwpożarowe
 • Systemy alarmowe
 • Inne
BMS automatyka hotelowa Ekoncept

Zalety BMS

 • Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą techniczną hotelu
  w oparciu o różne dane z wielu systemów.
 • Spójny monitoring pracy systemów, ich wzajemnego oddziaływania,
  możliwych zagrożeń i awarii.
 • Automatyzacja procesów – automatyczne połączenie różnych
  elementów infrastruktury technicznej i ich współdziałanie.

Korzyści z automatyki budynku

 • Wzrost bezpieczeństwa działania technicznych systemów budynku.
 • Minimalizacja kosztów eksploatacji budynku.
 • Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej.
 • Zwiększenie komfortu gościom hotelu.