Automatyka hotelowa

Systemy BMS dla hoteli

Ekoncept projektuje i wdraża systemy BMS w hotelach. Building Management System to kompleksowe rozwiązanie sterowania i zarządzania techniczną infrastrukturą hotelu.

BMS

System zarządzania i monitorowania urządzeniami mechanicznymi i elektrycznymi budynku takimi jak HVAC, oświetlenie, systemy zasilania, systemy przeciwpożarowe oraz systemy bezpieczeństwa. Systemy połączone z BMS zwykle odpowiadają za 40% zużycia energii w budynku. Jeśli uwzględnimy oświetlenie poziom ten wzrośnie do 70%. Systemy BMS są kluczowym elementem zarządzania zapotrzebowaniem na energię w budynku.

BMS integracje

Infrastruktura zarządzana z poziomu BMS

 • Systemy wentylacji
 • Systemy klimatyzacji
 • Woda grzewcza i ogrzewanie
 • Automatyka basenu
 • Przepompownie ścieków i wody opadowej
 • Pomiar zużycia energii
 • Oświetlenie – zewnętrzne, wewnętrzne
 • Systemy przeciwpożarowe
 • Systemy alarmowe
 • Inne

zalety BMS

Automatyzacja procesów

 • Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą techniczną hotelu w oparciu o różne dane z wielu systemów.
 • Spójny monitoring pracy systemów, ich wzajemnego oddziaływania, możliwych zagrożeń i awarii.
 • Automatyczne połączenie różnych elementów infrastruktury technicznej i ich współdziałanie.

korzyści automatyki

Oszczędności i komfort

 • Wzrost bezpieczeństwa działania technicznych systemów budynku.
 • Minimalizacja kosztów eksploatacji budynku.
 • Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej.
 • Zwiększenie komfortu gościom hotelu.
Avada Finance Futuristic

CASE STUDY: automatyzacja obsługi gościa – Hotel The Bridge Wrocław.

Avada Finance Bonjour Cafe

Wysoki standard komfortu w pokoju hotelowym – GRMS.

Avada Finance Electricity

Automatyka pokoju – optymalizacja kosztów energii w hotelu.