PROGRAM HOTELOWY

Zarządzanie hotelem staje się łatwiejsze

Ekoncept PMS dedykowany do obsługi hoteli i apartamentów.
Nasz program hotelowy to nowoczesne rozwiązanie zintegrowane
z systemem rezerwacji, recepcją on-line i płatnościami.
Posiada budowę modułową, która umożliwia elastyczne dostosowanie
do potrzeb. W zależności od wymagań działa jako aplikacja na komputerze
lub jako WEB aplikacja z dostępem przez przeglądarkę WWW.

Integracja narzędzi
i systemów hotelowych

Ekoncept PMS może być zintegrowany z innymi systemami działającymi w hotelu jak: BMS, HMS, Chanell Manager, CRM, system parkingowy, centrala telefoniczną PBX, IPTV, kluczem mobilnym, systemem finansowym, systemem  sieci WiFi i wieloma innymi.

MODUŁ RECEPCJI
Rejestracja rezerwacji i sprzedaż
usług hotelowych.

SYSTEM REZERWACJI
Integracja z Ekoncept booking engine
on-line i off-line.

SYSTEM RABATOWY
Obsługa kodów rabatowych. Przydzielanie
spersonalizowanych zniżek.

CHANNEL MANAGER
Opcja automatycznego połączenie z OTA
i serwisami metasearch.

BASEN / SPA
Rejestracja sprzedaży usług
rekreacyjnych dla basenu i SPA.

HOUSEKEEPING
Raporty stanów pokoi. Przydzielanie
zadań obsłudze.

ADMINISTRACJA
Wysyłka danych do księgowości.
Rozliczenia Condo.

MODUŁ TECHNICZNY
Ewidencja usterek i incydentów.
Nadzór techniczny.

CENTRALA TELEFONICZNA
Integracja z cyfrową centralą
telefoniczną Ekoncept.

MODUŁ KONFERENCYJNY
Zarządzanie salami konferencyjnymi,
dostępność i rezerwacje.

MODUŁ GASTRO
Integracja z dedykowanym
programem gastronomicznym.

RAPORTOWANIE
Generowanie raportów sprzedaży, obłożenia
pokoi i danych finansowych.

Program hotelowy Ekoncept PMS w telefonie

Program hotelowy
w przeglądarce www

Z programu hotelowego Ekoncept PMS można również korzystać
przez przeglądarkę WWW na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Wersja programu PMS przez przeglądarkę idealnie spełnia wymagania małych hoteli
i apartamentów. Dla tego typu obiektów oferujemy wyłącznie web aplikację.