KLUCZ MOBILNY

Hotelowy klucz
w telefonie gościa

Niezawodna kontrola dostępu w hotelach i apartamentowcach.
Klucz mobilny jako rozszerzenie aplikacji gościa Wirtualnej
Recepcji to element pełnej automatyzacji obsługi w hotelu.

 • Automatyczna aktywacja dla danego pokoju
 • Strefy dostępu
 • Automatyczna dezaktywacja
 • Integracja z recepcją on-line
 • Jedna aplikacja dwie funkcje

Atuty klucza
mobilnego w hotelu

 • Bezdotykowe odblokowanie drzwi za pomocą aplikacji mobilnej (iOS/Android) przez gościa hotelowego
 • Zdalne odblokowanie drzwi przez administratora z dowolnego miejsca
 • Rejestracja użytkowników / wejść / wyjść i czasu
 • Zdalna dezaktywacja klucza mobilnego dla konkretnego użytkownika
 • Różne poziomy dostępu (jeden klucz może otwierać wybrane pomieszczenia)
 • Stworzony z myślą o silnej prywatności danych i wysokim bezpieczeństwie
Klucz mobilny w aplikacji Wirtualna Recepcja

Ekoncept ma w swojej ofercie dwa rozwiązania klucza mobilnego

 • Zamki Dormakaba
 • Zamki SALTO

Systemy obu firm są zintegrowane z aplikacją gościa – Wirtualną Recepcją. Nasza hotelowa recepcja on-line zapewnia w pełni automatyczną obsługę gościa hotelowego. Jednoczesne działanie klucza mobilnego i kart hotelowych w jednym systemie.

Dormakaba
Salto - zamki z kluczem mobilnym
Avada Finance Bonjour Cafe

Mobile key w hotelu – zalety z wdrożenia systemu klucza mobilnego.

Avada Finance Futuristic

System zamków na PIN kod. Idealne do apartamentów.

Avada Finance Electricity

Aplikacja hotelowa – korzyści i atuty recepcji on-line.