Hotelowe systemy sieciowe

Infrastruktura pasywna i aktywna

Nasze produkty bazują na rozwiązaniach sieciowych. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby infrastruktura była przygotowana odpowiednio. Oparte o wydzielone V-lany sieci gwarantują maksymalne bezpieczeństwo i rozdzielność sieci.

Infrastruktura IT

Nasze produkty bazują na rozwiązaniach sieciowych. Zwracamy szczególną uwagę na to, aby infrastruktura była przygotowana profesjonalnie. Oparte o wydzielone V-lany sieci gwarantują maksymalne bezpieczeństwo i rozdzielność sieci.

W naszej ofercie znajdują się:

  • Sieci Wi-Fi: Zaprojektujemy topologię, dostarczymy oraz skonfigurujemy wymagane urządzenia, aby sieć działała bezproblemowo.
  • Hotelowa telewizja IP: Nowoczesna telewizja „Smart TV”, wdrażana w nowych hotelach, wykorzystująca technologię multi-streaming, łącząca telewizję cyfrową, dostęp do Internetu Wi-Fi, możliwość korzystania z przeglądarki Google Chrome, aplikacji YouTube i wiele innych.
  • Monitoring hotelowy IP: To system kamer specjalnie zaprojektowany pod wymagania klienta. Archiwizacja nagrań zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w hotelu.
Hotelowe systemy sieciowe - projektowanie i wdrażanie

Sieci WiFi
WLAN 2,4GHz / 5GHz

Kompleksowo zaprojektujemy sieć Wi-Fi na terenie Twojego obiektu.

Proponujemy zastosowanie sieciowego systemu WiFi (2,4GHz; 5GHz), który montujemy z sukcesami w innych obiektach hotelowych i według naszej oceny jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla klienta, który chce mieć stały, bezprzewodowy dostęp do Internetu.

IPTV – telewizja IP

Telewizja IP jako centrum do komunikowania się z recepcją hotelową, zarządzania multimediami oraz regulowania ustawień w pokoju. Gość hotelowy dzięki usłudze Consierge może zamówić dodatkowe usługi.

Nasze rozwiązania wykorzystująca technologię multi-streaming, łącząc telewizję cyfrową i dostęp do Internetu.