DATA

4 lipca, 2022

KATEGORIA
UDOSTĘPNIJ

Firma Ekoncept stała się członkiem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP).

 
IGHP ekoncept certyfikat
 

Izba zrzesza firmy świadczące usługi hotelarskie i gastronomiczne. Do izby mogą też należeć podmioty świadczące usługi dla branży hotelowej  i gastronomiczne: dostawcy wyposażenia, urządzeń, systemów informatycznych itp. Celem izby jest reprezentowanie branży hotelarskiej w kontaktach z administracją państwową a także reprezentowanie polskiego biznesu hotelowego w Unii Europejskiej w ramach organizacji HOTREC (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego).

O IGHP:

 

Lobbuje na rzecz tworzenia sprzyjających warunków rozwoju gospodarczego hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera inicjatywy gospodarcze i prawne swoich członów. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu regulacji prawnych dotyczących sektora hotelarsko-gastronomicznego. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, a także promuje społeczną odpowiedzialność biznesu.

IGHP rozwija również działalność edukacyjną, organizując specjalistyczne kampanie i programy szkoleniowe z kluczowych dla hotelarzy zagadnień operacyjnych i prawnych.

Logo IGHP
 
 

Tags: ,