Jak gromadzić dobre dane o gościach hotelowych?

2022-08-08T09:36:47+02:00

Prowadząc usługi hotelowe, czyli przyjmując rezerwacje otrzymujemy wiele danych o gościach hotelowych. Niestety, w praktyce często jest tak, że hotele nie umieją ich w prawidłowy sposób przetwarzać, a jeżeli to już robią to bywa, że bazują na błędnych danych. Długofalowe planowanie sprzedaży i działania marketingowe oparte na błędnych danych to dodatkowe koszty. Niedokładne i błędne [...]