DATA

29 kwietnia, 2022

KATEGORIA
UDOSTĘPNIJ

Firma Ekoncept w systemie świadczenia specjalistycznych usług doradczych w projekcie SPEKTRUM.

SPEKTRUM to pomorski system świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Świadczymy doradztwo w zakresie analizy potrzeb i doboru rozwiązań technologicznych (analizy przedwdrożeniowe) dla firm z branży HoReCa. Prowadzimy audyty organizacyjne, w wyniku których projektujemy i wdrażamy systemy usprawniające obsługę procesów biznesowych, np. rejestracji sprzedaży, obsługi rezerwacji, obiegu informacji w obiektach hotelowych i apartamentowych.

Doradzamy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych (co jest szczególnie istotne w hotelarstwie z uwagi na przepisy RODO). Pomagamy w wyborze innowacyjnych rozwiązań z zakresu obsługi gości, np. automatyzacji obsługi, klucza mobilnego, systemu GRMS itd.

system spektrum

Co przedsiębiorstwo otrzyma w ramach systemu SPEKTRUM?

Możliwość skorzystania z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych, realizowanego przez doświadczonych konsultantów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi modelowania biznesowego.
Dostęp do szerokiego wachlarza specjalistycznych usług umieszczonych w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych (Instytucji Otoczenia Biznesu). Grant w wysokości 50% ceny na zakup specjalistycznej usługi doradczej.

 

Kto może skorzystać z grantów na zakup specjalistycznych usług doradczych?

(Kwalifikowalność MSP do udziału w systemie SPEKTRUM)

Mikroprzedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 10 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 2 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 2 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Małe przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 50 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 10 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 10 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim

Średnie przedsiębiorstwa, które:

 • zatrudniają mniej niż 250 pracowników
 • osiągnęły roczny obrót nieprzekraczający 50 mln euro
 • w bilansie rocznym nie przekroczyły kwoty 43 mln euro
 • mają siedzibę w województwie pomorskim.

Sposób przyznawania grantów w systemie SPEKTRUM

 • Wystarczy poddać się badaniu wstępnemu potrzeb doradczych i wybrać specjalistyczną usługę w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych
 • W celu lepszego dopasowania usługi doradczej możliwe będzie skorzystanie z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych
 • Każde przedsiębiorstwo spełniające warunki udziału w systemie SPEKTRUM może ubiegać się wielokrotnie o grant na zakup specjalistycznej usługi doradczej (przy zachowaniu dostępnych limitów)

Wizytówka Ekoncept w bazie SPEKTRUM.

Więcej o systemie SPEKTRUM i wsparciu dla MSP znajdziesz tutaj.