DATA

25 lutego, 2022

KATEGORIA
UDOSTĘPNIJ

Condo hotel to stosunkowo nowa forma wynajmu krótko i długookresowego na polskim rynku. Condo hotele to obiekty mające minimum kilkanaście apartamentów / pokoi w jednym budynku. Zarządzane są przez operatora, który przyjmuje na siebie funkcje organizacyjne, serwisowe i rozliczeniowe. Natomiast poszczególne apartamenty należą do inwestorów. Są odrębnymi własnościami. Operator takiego obiektu rozlicza się każdym właściciel z osobna np. w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Przy takim typie obiektu hotelowego oprócz gościa występują jeszcze dwa podmioty czyli operator i właściciel. Na ogół gość hotelowy nie ma żadnego kontaktu z właścicielem. Rezerwacje, płatności i serwis są po stronie operatora. Operator rozlicza się z właścicielem.

Condo - program dla apartamentowców

Zarówno operator jak i właściciel potrzebuje odpowiednich narzędzie do prowadzenia usług wynajmu. Firma Ekoncept ma w swojej ofercie odpowiednie programy ułatwiające pracę zarówno operatora jak i właściciela apartamentu.

Podstawowym narzędziem jest program CONDO admin – jest to moduł programu hotelowego PMS, który pozwala na przyjmowanie rezerwacji zarówno krótko jak długoterminowych. Rozliczenie się z gościem apartamentu condo hotelu, wystawienie faktury za pobyt i umożliwia prowadzenie standardowych czynności zarządzania hotelem. Moduł ten posiada system płatności. Wielkim atutem tego programu jest automatyczne rozliczanie właścicieli apartamentów z wysyłką o uzyskanych przychodach na podstawie, których właściciele przesyłają  faktury do operatora. Moduł ten można zintegrować z system rezerwacji Booking Engine do wystawienia na stronie WWW tak aby przyjmować typowe rezerwacje krótkoterminowe.Condo hotel aplikacja

Drugim modułem systemu CONDO hotel jest aplikacja właściciela. Dzięki niej właściciel (inwestor) danego apartamentu ma wgląd w czasie rzeczywistym w aktualny kalendarz rezerwacji. Dodatkowo w aplikacji są prezentowane przewidywane przychody za wybrany okres np. miesiąc i estymacja zysków. Dzięki aktywnemu kalendarzowi z rezerwacjami właściciel może wyłączyć apartament z grafiku rezerwacji dla własnego pobytu. Taka informacja blokuje wynajem apartamentu w tym okresie przez operatora.

Oba moduły zarówno administracyjny dla operatora jak i aplikacja dla inwestora są oferowane łącznie dla obiektów hotelowych typu condo.

CONDO hotel